سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد
توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص آبگرمكن 1394/02/19
توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص آبگرمكن
 

توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص آبگرمكن

كليه آبگرمكن ها بايد داراي ترموستات و شير اطمينان بوده و هر چند وقت يكبار مورد آزمايش قرار گيرند تا از صحت كاركرد آنها اطمينان حاصل گردد.

كليه تعميرات اين وسائل بايد بوسيله متخصصين اهل فن صورت گيرد و به هيچ وجه نبايد افراد عادي و غير متخصص اقدام به تعمير اينگونه وسائل نمايند.

از قرار دادن مواد قابل اشتعال در اطراف آبگرمكن ها بايد جداً خود داري گردد.

تبديل آبگرمكن هاي نفتي به آبگرمكن هاي گازي اكيداً ممنوع بوده زيرا وسائل و سيستم ساخت و بهره برداري از هر آبگرمكني بسته به سوخت آن بوده و تغيير سوخت ايجاد ناهنجاري در سيستم آن مي نمايد.

به هيچ وجه نبايد از سوختي غير از سوختي كه آبگرمكن ها بر اساس آن طراحي و ساخته شده اند  استفاده گردد.

در هنگام روشن كردن كوره آبگرمكن ها بايد چند لحظه بعد از زدن دكمه ورود سوخت به كوره ،كوره را روشن نمود و از تجمع نفت در داخل كوره خودداري گردد.

ژيگلور آبگرمكن هاي گاز مايع و گاز طبيعي بايد بر اساس سوخت آنها انتخاب و نصب گردد و در صورت تغيير سوخت از ژيگلور مناسب استفاده گردد.

آبگرمكن ها در مكاني نصب و مورد بهره برداري قرار گيرند كه داراي حداقل رطوبت بوده تا از زنگ زدن بدنه آنها جلوگيري بعمل آيد.

تمهيدات اطفائي

در آبگرمكن هاي نفتي در صورت ايجاد آتش سوزي شير آب گرم آن را باز كرده تا از فشار داخل منبع كاسته شود و سپس جريان نفت را به داخل كوره از قسمت كاربراتور قطع كرده و در صورت نشت مايع از داخل كوره به بيرون آمد و ايجاد آتش سوزي از كپسول خاموش كننده پودر و گاز جهت اطفاء آن استفاده گردد.

در آبگرمكن هاي گازي در صورت ايجاد آتش سوزي شير آب گرم آن را باز كرده تا از فشار داخل منبع كاسته شود و سپس جريان خروج گاز را به داخل كوره از قسمت رگلاتور يا شير اصلي قطع مي كنيم.

در صورتيكه آبگرمكن با سوخت گاز مايع كار كند و آتش سوزي در قسمت كپسول گاز مايع بوقوع پيوسته است در زمان اطفاء همانند اطفاء حريقهاي گاز مايع عمل مي نماييم يعني جريان گاز در صورت سالم بودن شير اصلي از كپسول قطع گرديده و بدنه كپسول را با آب خنك مي نماييم. ودر صورت خرابي شير اصلي آتش دهانه كپسول را نبايد خاموش كرد بلكه بايد كپسول را در وضعيتي قرار داد كه آتش خروجي از دهانه به مواد قابل اشتعال برخورد نكند و يا به بدنه كپسول منعكس نگردد و بدنه را بوسيله آب خنك مي نمائيم.

جهت پيشگيري از وقوع حوادث مربوط به آبگرمكن ها بايد نكات ايمني زير را در نظر گرفته و رعايت نمائيم :

هنگام خريد آبگرمكن از نوع استاندارد و مرغوب خريداري گردد.

آبگرمكن توسط افراد متخصص و وارد نصب شود.

كليه نكات ايمني كه در دفترچه هاي راهنماي استفاده از دستگاه قيد شده است مورد مطالعه و دقت قرار گيرد.

اجزاء اصلي بدنه و متعلقات آبگرمكن بطور مستمر از نظر سلامت ظاهري مورد بازديد قرار گرفته و عملكرد صحيح شير اطمينان (سوپاپ)ترموستات كاربراتور، لوله كشي سوخت دستگاه از لحاظ نشت سوخت (گاز يا نفت) و يا سيم برق از نظر آسيب ديدگي مورد توجه و بازبيني قرار گيرد(حداقل سالي يكبار توسط افراد متخصص بازبيني و سرويس گردد) .

ماهيانه يكبار با بلند كردن دستگيره كلنگي شير اطمينان از عبور و جريان آب آن مطمئن شويد.

دقت شود هنگام نقاشي ساختمان شير اطمينان آبگرمكن با رنگ پوشيده نشود . خشك شدن رنگ بر روي شير عملكرد آنرا دچار اختلال مي نمايد.

دقت شود در نزديكي محل نصب و استقرار آبگرمكن و دود كش آن مواد قابل اشتعال از قبيل كارتن ،پلاستيك و ... قرار نگيرد .

گردآوري توسط مرتضي شفيع زاده

مسوول آموزش سازمان آتش نشاني

تعداد بازدید: 3204
Powered by DorsaPortal