سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد
بروشور آموزشی سازمان آتش نشانی برای مهد کودک ها 1395/04/10
بروشور آموزشی سازمان آتش نشانی برای مهد کودک ها
 
 

1- محل نصب خاموش کننده دستی :

خاموش کننده های دستی به علت محتوی پودر، باید در ارتفاع 120 تا 150 سانتیمتری از سطح زمین و مجاور راه های ورود و خروج نصب شوند. در استان گیلان  وشهر رشت بخاطر وجود رطوبت زیاد منطقه که موجبات اکسید نمودن بدنه(زنگ زدگی) وکلوخه شدن پودر و خالی نمودن هوا، در داخل کپسول را فراهم می آورد و خاموش کننده مورد نظر فاقد کارایی خواهد شد ضروریست از گذاشتن کپسول های خاموش کننده بر روی سطح زمین اجتناب شود. در فاصله 20متری باید حداقل یک خاموش کننده  در محل مناسب نصب گردد و همچنین جنب  تابلو برق ها نصب یک دستگاه خاموش کننده دی اکسید کربن وپودری مناسب الزامیست.

2- سیستم برقی استاندارد:

به سیستمی ، سیستم برق استاندارد گویند که:

A- تمامی اتصالات برق(فاز و نول ) بایدحداقل3 الی5 بار بطور مستحکم به دورخود پیچیده شود.

B- در نظر گرفتن کانالهای مناسب و مجزا برای سیستم سیم کشی برق.

C-وسایل برقی پر مصرف می بایست هر کدام دارای یک پریز مستقل با مدار جدا گانه باشد.

D-در نظر گرفتن سیستم ارتینگ و صاعقه گیر بر اساس ضوابط، بدنه یا محفظۀ فلزی تمام وسایل و تجهیزات برقی باید به شبکه اتصال زمین ساختمان متصل گردد.

E- ایجاد امنیت بوسیله استفاده از فیوزهای استاندارد و کمتر از جریان نامی استفاده شده در فیوزهای قطع اصلی.

3- همخوانی مصرف برق و کنتور، سیستم سیم کشی برق بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان:

همخوانی مصرف برق و کنتور به محاسبه درست جریان نامی وسایلی که منبع تغذیه آنها از برق شهر می باشند اطلاق می شود و آن به این ترتیب است که مقدار توان نامی هر دستگاه که بر حسب وات محاسبه می شود و بر روی مصرف کننده قید گردیده را تقسیم بر ولتاژ شهری 220 ولت نمایند و این جریان را جایی ثبت و بعد از محاسبه تک تک وسایل و جمع آنها این عدد می بایست از جریان نامی کنتور که معمولاً 25 آمپر می باشد سه آمپر کمتر باشد و این هم به آن دلیل است که بعضی از وسایل برقی معمولاً بعد از مدت زمانی دارای اصطلاک شده و این امر سبب کشیده شدن جریانی بالاتر از توان ذکر شده بر روی دستگاه می باشد و اگر جریان بدست آمده شامل عدد قید شده باشد می گوییم مصرف همخوانی دارد و اگر نه می بایست وسایل پر مصرف را مدیریت نمود یعنی این وسایل را باهم مورد استفاده قرار ندهند. در صورت استفاده از سیستم سیم کشی روکار باید کانال کشی شوند.کلیه روشنایی های التهابی در تمامی قسمتها جمع آوری وبجای آن روشنایی های فلورسنت مجهز به قاب (حفاظ) ایمنی استفاده گردد. ضروریست سطح زمین مقابل تابلو برق توسط کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل6mm وبه ابعاد مناسب بصورت ثابت مفروش گردد. الزامیست برق کلیه قسمتها درپایان ساعات کاری از تابلو اصلی قطع گردد. فیوزهای تابلوهای برق می بایست با آمپرمصرفی و از نوع اتوماتیک(ترجیحا مینیاتوری واز نوع محافظ جان ) انتخاب واستفاده گردد. اخذ انشعابات فرعی وغیراصولی وایجاد هرگونه بی نظمی در شبکه برق ضریب ایمنی را کاهش داده و باید از این امر پرهیز گردد. کلیه کلید وپریزهای معیوب در تمامی قسمت ها جمع آوری وبجای آن از نوع استاندارد آن استفاده گردد.

4- فیوز محافظ جریان برق بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان:

در همه موارد نصب فیوز الزامی است و این فیوزها برای هر مدار جداگانه و حداکثرکمتراز دوسوم فیوز اصلی باشد یعنی اگر کنتور 25 آمپر بود حداکثر فیوز استفاده برای آن مدار 16 آمپر باشد مگر اینکه وسایل مصرف کننده این بار بالای 16 آمپر باشند در آن صورت فیوز 20 پیشنهاد میگردد در هیچ صورت فیوز محافظ نباید با فیوز اصلی در جریان برابری کند زیرا ضریب توان تشخیص کمتر می شود.

5-منابع حرارتی مناسب (سیستم گرمایشی)براساس مبحث 14و16مقررات ملی ساختمان:

 کلیه منابع تولید گرما در داخل یک تصرف را منابع حرارتی می گویند که می تواند از گاز شهری و یا گاز مایع و یا سایر ازسوخت های فسیلی تغذیه شود و نوع دیگر آن منابع حرارتی الکتریکی می باشند. لذت در چنین اماکنی بمنظور پیشگیری از بروز هرگونه حریق و یا حادثه احتمالی ضرورت دارد از تاسیسات حرارت مرکزی استفاده ننمود واز نصب لوازم گرمازا مانند بخاریها در محیط مذکور پرهیز کرد.

ضروریست سیستم های گرمایش وسرمایش بصورت مرتب ومنظم توسط افراد متخصص مورد تست وبررسی قرار گرفته و نقایص آنها خصوصا در ناحیه سیستم سوخت رسانی (کاربراتور)دستگاه رفع گردد.

6- ضوابط راههای خروج براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان:

a-در هر طبقه باید حداقل دوخروج دور از هم در دسترس باشند و هراتاق یا فضا با ظرفیت بیش از 50 نفر یا سطحی بیش از95 مترمربع باید از طریق دو درگاه دور از هم به راهروهای دسترس خروج منتهی به خروجیهای دور از هم مربوط شود.

b-در تصرفهای آموزشی/فرهنگی، طول دسترس های خروج از هر نقطه بنا نباید از 45متر بیشتر شود مگراینکه تمام بنا با شبکه بارنده خودکار تایید شده 60 متر افزایش یابد.
c-راههای خروج باید دارای علائم مناسب باشند. مگر اینکه موقعیت خروج ها برای تمام متصرفان مشخص و آشنا باشد.

7-لوله کشی فرعی سیستم گاز مبحث 17مقررات ملی ساختمان:

 طبق اعلام ضوابط ایمنی شرکت گاز حداکثر طول لوله کشی فرعی (پلاستیکی )گاز نباید از150 سانتی متر بیشتر باشد که متاسفانه در برخی از اماکن طول این شیلنگ بیش از چندین متر می رسد.

8-سیستم اعلام حریق، مبحث 13مقررات ملی ساختمان:

به لحاظ اطلاع به موقع از وقوع هرگونه حریق احتمالی و تسریع در عملیات اطفایی وامدادی، طراحی واجرای اصولی سیستم کشف و اعلام حریق از نوع دستی و اتوماتیک متناسب با نوع کاربری در آگاهی بموقع از خطر موثر بوده و پیش از رسیدن محیط به لحظه بحرانی فرصت لازم برای عملیات اطفایی را فراهم می آورد لذا ضروریست کلیه قسمتها واماکن اعم از فضاهای اصلی یا فرعی با رعایت موارد ذیل به این سیستم تجهیز گردد:

می بایست بنحوی طراحی واجرا گردد که به همراه تجهیزات سمعی وبصری لازم پوشش صددرصد محیط را فراهم نماید. بطوریکه ضروریست حداکثر فاصله تجهیزات سمعی وبصری 20متر باشد.

-هر ناحیه از حریق میبایست منطقه بندی و به یک زون متصل گردد.
-حداکثر فاصله دسترسی افراد از شستی اعلام حریق 30mمیباشد.
-ارتفاع شستی های اعلام حریق از کف تمام شده حداقل110cmوحداکثر140cmمیباشد.
-پنل مرکزی باید در مکانی که حضور افراد بصورت دائم وشبانه روزی امکان پذیر میباشد طراحی واجرا گردد.(ترجیحا مجاورت اتاق نگهبانی)

9- ایمنی زیر شیروانی

حد فاصل فضای بین سقف هر تصرف تا سربندی آن زیر شیروانی گفته می شود. که همه بناها ملزم به اجرای راه پله میباشند.

10- دیوار آتش بر :

دیوار آتش بر به قسمتی از سازه اطلاق می گردد که از مصالح غیر قابل اشتعال به قطر حدود 20 سانتیمتر و با ارتفاع حدود 50 سانتیمتر از شیروانی بلندتر بوده حد فاصل سربندی های متصل به هم قرار می گیرد که در صورت بروز حریق از سرایت آتش به مکان های مجاور از طریق سربندی جلوگیری به عمل می آورد.

11-آموزشهای آتش نشانی:

 مهمترین اصل تکمیل کننده اقدامات حفاظت از حریق میباشد که کاربرد اصولی از وسایل اطفاء حریق وطرق صحیح مبارزه با آتش سوزی را میسر مینماید. لذا ضروریست کلیه افراد جهت آشنایی ونحوه ی مقابله با حریق وحوادث، زیر نظر کارشناسان سازمان، این آموزشها را فرار گیرند.

 
تعداد بازدید: 3623
Powered by DorsaPortal