سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
طرح ایجادسازمان آتش­نشانی و خدمات ایمنی رشت


 
اداره بلدیه ی رشت تا سال 1305 خورشیدی فاقد اداره­ی آتش نشانی (اطفائیه) بوده است. طرح ایجاد اداره­ای برای اطفای حریق در ابتدای سال 1305 از طرف بلدیه ارائه و در ماه­های بعد عملی شد.

قبل از آن بلدیه اقدامی مشترک با اداره­ی نظمیه برای اطفای حریق داشته، چنانچه در خبری با عنوان «جلوگیری از احتراق» می خوانیم :

«نظر به احتراقی که اتفاق می افتاد، اداره بلدیه شبانه بیست نفر از سپورها را تعیین نموده که شب ها را در بلدیه کشیک بدهند و یک اتومیبل هم به اداره نظمیه تخصیص داده است که در موقع حریق پلیس های نظمیه با آلات اطفائیه برای اطفای حریق به کمک سپورها مبادرت ورزند» ( روزنامه پرورش، سال 2، شماره 106، پنج شنبه 1-2-1305)

در مهرماه 1305، «دائره تنظیف» بلدیه که وظیفه ی جمع آوری زباله و روشنایی معابر و رفت وروب خیابان و کوچه را بر عهده داشت، از اداره ی بلدیه تقاضای دو دستگاه « ناسوس» ( تلمبه ی دستی) برای اطفای حریق کرده بود.

سرانجام در بلدیه رشت، دایره کوچکی با عنوان: « شعبه اطفائیه» دایر شد و اولین رئیس آن به نام « میرزا اسماعیل خان سمیعی» در آذر 1305 خورشیدی تعیین شد. (پرورش، سال3، شماره 207، چهارشنبه 16-9-1305)

در خرداد 1305 در پیشنهادی که در دائره­ی مباشرت بلدیه که به ریاست مرحوم وقاری بوده به اداره­ی بلدیه مبنی بر استفاده از زمین واقع در استاد سرا داده، اولین پایگاه اداره­ی آتش نشانی در آن محل دائر گردید. گفتنی است که آن محل قبلاً اصطبل اسب های اداره­ی بلدیه بوده است.

طبق یک گزارش مالی، بودجه­ی ماهانه­ی اداره­ی اطفائیه در سال 1305 مبلغ 463 تومان بوده است.( پرورش، شماره 181، جمعه 15-7-1305)

بنا به نوشته­ی روزنامه­ی پرورش بلدیه در اوایل سال 1306 خورشیدی اولین ماشین را برای دایره ی آتش نشانی خریداری نمود.( پرورش، سال 4 ، شماره 285، جمعه 20-4-1306)
 
فهرست مدیران آتش نشانی رشت از ابتدا تا اکنون
1.میرزا اسماعیل خان سمیعی - سرپرست

2.خیرخواه - سرپرست

3.ابراهیمی - سرپرست

4.نراقی - سرپرست

5.یزدان مهر - سرپرست

6.معیر - سرپرست

7.هوشنگ قوی روح - سرپرست

8.میرقوام - سرپرست

9.هوشنگ قوی روح - سرپرست

10.پیله ور - سرپرست

11.مقیمی - سرپرست

12.باقری - سرپرست

13.هوشنگ قوی روح - سرپرست

14.حسنی - سرپرست

15.سقطچی - سرپرست

16.کسائی - سرپرست

17.احمد حق پناه - رییس

18.علی اصغر دلیری - سرپرست

19.احمد همایون جم - سرپرست

20.محمد نعمتی - سرپرست

21.ایرج حاتمی فر - سرپرست

22.علی اصغر دلیری - سرپرست

23.احمد همایون جم - سرپرست

24.محمداسماعیل فرزانه - سرپرست

25.محمدرضا بهمنش - مدیر عامل

26.محمد نعمتی - مدیر عامل

27.محمد علي رفیعی - مدیر عامل

28.علي مقصودي - مدیر عامل

1392/04/12
Powered by DorsaPortal