سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
آمار و اطلاعات

 


امروزه موضوع برنامه ریزی، آمار دقیق، تحلیل و تدوین آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

 آمار و اطلاعات به صورت درست و دقیق و به موقع می تواند محور اصلی تصمیم گیری و اثر بخشی باشد . امروزه به موازات پیشرفتهای فراوان در عرصه علم و تکنولوژی به سبب آن که زندگی اجتماعی از طبیعت فاصله گرفته و غرق در فرآورده های تکنیکی گردیده ، میزان خطر پذیری نیز افزایش یافته است و به همان اندازه که رفاه بشر را سبب شده است آسیب پذیری را نیز افزایش داده که در حال حاضر سازمان آتش نشانی نقش و سهم مهمی در پیشگیری و مبارزه با حوادث و خطرات به عهده دارد . تفسیر ، پردازش ، تحلیل و نمایش کمی و کیفی عملیات های صورت گرفته در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها می تواند نقش تعیین کننده ای ایفاء نماید.

پژوهش ، تحقیق، بررسی ، جمع آوری و تحلیل اطلاعات یقینا در کاهش بروز حریق و حوادث در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تاثیرگزار خواهد بود . آمار و اطلاعات گرفته شده از گزارشات حوادث در قالب معین به منظور بررسی مسایل مربوط به کاهش تلفات جانی و حفظ سرمایه های ملی از اهمیت به سزائی برخوردارمی باشد از این رو سعی شده است آمار عملکرد و اطلاعات موجود با کمترین ضریب خطای احتمالی ، شفاف و دقیق جهت بهره برداری تقدیم به عزیزان گردد.

 


 

1397/05/13
Powered by DorsaPortal