نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در رابطه با عملکرد سازمان چیست ؟


عالی
61.07%(160)


خوب
15.65%(41)


بد
11.83%(31)


نظری ندارم
6.49%(17)


تعداد کل آرا نظرسنجی 262